Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

CAPWAT

Terug
Projectcode
Uitvoerders
Thema
Einddatum 31-12-2010

De afvoercapaciteit van afvalwaterpersleidingen is vaak minder groot dan de ontwerpcapaciteit. Gas- en luchtbellen in de leidingen zorgen voor capaciteitsverlies, extra energieverbruik en riooloverstoringen. Dit blijkt uit het CAPWAT-onderzoek: CAPaciteitsverliezen in afvalWATerpersleidingen.

In totaal ligt er in Nederland ongeveer 13,5 duizend kilometer persleidingen onder de grond, waarvan 8 duizend van de waterschappen. De CAPWAT-onderzoekers hebben berekend dat lucht- en gasophopingen in deze leidingen jaarlijks 19 miljoen kWh extra energie kosten. Dat komt overeen met drie miljoen euro per jaar en 10 duizend ton CO2-uitstoot. De lucht- en gasbellen verminderen de capaciteit van persleidingen,  doordat ze de diameter van de leidingen verkleinen. De bellen ontstaan veelal door luchtinname in de pompkelder en door chemische processen in het afvalwater.

De in het onderzoek opgedane kennis en inzichten zijn samengebracht in een handboek ‘Hydraulisch ontwerp- en beheer afvalwaterpersleidingen’. Uit de studie blijkt dat een ander ontwerp, waarbij flauwe bochten worden vermeden, veel geld kan besparen. Bovendien kunnen in bestaande systemen ook de nodige maatregelen worden genomen om belvorming voorkomen. Bijvoorbeeld maatregelen om luchtinname in de pompkelder te voorkomen. Dat kan door het plaatsen van deflectieplaten of valpijpen.

Het CAPWAT-project is een langlopend samenwerkingsverband van TU Delft, WL/Delft Hydraulics, waterschappen, gemeenten en adviesbureaus. Rioned en STOWA leveren een financiële bijdragee aan het project.

CAPWAT is in 2003 gestart met financiele bijdragen van Stichting RIONED en STOWA en eindigt in 2010. Na afloop van het project blijft deze Community of Practice bijeenkomen om kennis en ervaringen te blijven delen.