Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Bellenbeluchting in oxidatiesloten

Terug
Projectcode 432636
Uitvoerders

Royal HaskoningDHV

Thema Energie & duurzaamheid
Einddatum 1-3-2016

De meest effectieve maatregel om energie te besparen bij het zuiveren van afvalwater is het vervangen van oppervlaktebeluchting door diffuse, fijne bellenbeluchting. Het doel van het project is het maximaliseren van het effect van deze maatregel, door inzicht te geven in de do’s and don’ts bij de installatie van bellenbeluchting. Denk hierbij aan de plaatsing van het bellenpakket ten opzichte van bochten, de plaatsing van voorstuwers, het effect van instroming in, en uitstroming uit de oxidatiesloot, de locatie van oppervlaktebeluchters, de aanwezigheid van geleideschotten en dergelijke. De focus ligt enerzijds op het minimaliseren van het energieverbruik, anderzijds op het optimaliseren van het zuurstofinbrengend vermogen.

Achtergrond

De waterschappen hebben zich in het kader van de Meerjarenafspraken Energie-Efficiency (MJA3) tot doel gesteld bij het zuiveren van afvalwater gemiddeld twee procent per jaar te besparen op energieverbruik. Het beluchten van het afvalwater neemt het leeuwendeel van het energieverbruik van een zuivering voor zijn rekening (gemiddeld 55 - 60%).

In het kader van de MJA3 is reeds op verschillende rwzi’s de beluchting aangepast. De wijze waarop dit gebeurt verschilt sterk. Er zijn rwzi’s waar alle oppervlaktebeluchting wordt vervangen door bellenbeluchting. Er zijn ook rwzi’s waar een deel van de oppervlaktebeluchting is vervangen door bellenbeluchting en waar hybride beluchting plaatsvindt. Ook de manier waarop het gebeurt, verschilt sterk.

Het logische gevolg is dat de uiteindelijk behaalde energiewinst bij vervanging sterk varieert. Een aantal rwzi’s behaalt na vervanging 30-50% energiebesparing. Maar er zijn ook rwzi’s waar de verwachte energiebesparing erg tegenvalt of zelfs helemaal niet optreedt. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Bijvoorbeeld de plaats van de bellenpakketten, de diepte van de beluchtingstank, of de beluchterregeling.

Een belangrijke factor bij het energieverbruik van een oxidatiesloot met (hybride) bellenbeluchting, is de stroming in de tank. Het plaatsen van bellenbeluchting leidt namelijk tot extra weerstand. De grootte van deze weerstand is afhankelijk van de stroomsnelheid. Indien er meer bekend is over de hydraulica van een oxidatiesloot met bellenbeluchting kan de inrichting van de tank (plaats van de bellenpakketten, aantal en capaciteit van de voortstuwers) veel beter worden bepaald.