Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Handreiking Thermische energie uit oppervlaktewater verschenen

30-10-2017 Onlangs bracht STOWA de handreiking Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) uit. De handreiking helpt waterbeheerders, gemeenten, eigenaren van gebouwen en energieleveranciers bij de stappen die zij moeten nemen om projecten te realiseren waar voor het verwarmen dan wel koelen van woningen,... Lees verder

Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO). Van kansen naar realisatie

9-10-2017 Nederland zal de energievoorziening anders moeten vormgeven om mee te gaan in de mondiale energietransitie naar duurzame energie. Van de huidige energievraag is ongeveer dertig procent nodig voor het verwarmen van gebouwen en ruimten. Momenteel wordt dit nog vrijwel uitsluitend verzorgd door aard... Lees verder

Waterschappen zoeken naar energie uit zon, wind én water om energieambities waar te maken

12-6-2017 De Nederlandse waterschappen hebben de ambitie om in 2050 energiezelfvoorzienend te zijn. Daarvoor zijn ze druk op zoek naar de mogelijkheden om zelf (schone) energie op te wekken uit zon, wind én water (blauwe energie). Op donderdag 20 april zaten waterschappers samen met (inter)nati... Lees verder

Ambitieuze plannen Nationaal Consortium Zon op Water: 2000 hectare drijvende zonnecentrales in Nederland in 2023

1-2-2017 Op 10 januari 2017 vond de officiële startbijeenkomst plaats van het Nationaal Consortium 'Zon op Water'. Dit samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden heeft de ambitie om drijvende installaties van zonnepanelen te ontwikkelen en de realisatie van drijvende ... Lees verder

Waterschappen gaan energie besparen met ‘Slim Malen’

21-3-2016 Waterschappen laten de komende jaren onderzoeken hoe zij hun gemalen slimmer en daarmee energiezuiniger kunnen laten werken. Dit is onderdeel van de Green Deal Energie. STOWA en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontwikkelen een gezamenlijk onderzoeksprogramma ‘Energie in het w... Lees verder