Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Waterschappen gaan energie besparen met ‘Slim Malen’

Terug
Datum: 21-3-2016

Waterschappen laten de komende jaren onderzoeken hoe zij hun gemalen slimmer en daarmee energiezuiniger kunnen laten werken. Dit is onderdeel van de Green Deal Energie. STOWA en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontwikkelen een gezamenlijk onderzoeksprogramma ‘Energie in het watersysteem’ voor de periode 2016-2018 waarvan ‘Slim Malen’ een belangrijk onderdeel is.

Naast waterzuiveringen zijn gemalen de grootste energiegebruikers bij de waterschappen. Besparingen op de duizenden gemalen in Nederland zijn bijvoorbeeld mogelijk door de weersverwachtingen voor regen en getijdebewegingen beter te koppelen aan het maalbeheer en door beter gebruik te maken van de waterbergingscapaciteit in het achterland. Daarnaast kunnen kosten worden bespaard door gemalen anders te laten draaien, te laten draaien als het stroomtarief gunstig is, of als er veel duurzaam opgewekte energie beschikbaar is.

Consortium
Op initiatief van Waterschap Zuiderzeeland, STOWA, de Technische Universiteit Eindhoven en Deltares is een uniek consortium gevormd van zes waterschappen en de adviesbureaus Nelen & Schuurmans en e-Risk. Zij onderzoeken diverse cases om tot slim maalbeheer te komen. Resultaat zal een instrument zijn om slim maalbeheer in de praktijk vorm te geven en dat voor alle waterschappen beschikbaar is. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). TU Eindhoven neemt het onderzoek naar de techniek van de pompen voor haar rekening. Kennisinstituut Deltares onderzoekt hoe met slim inregelen en beter samenspel van gemalen energie kan worden bespaard en gaat daarvoor de software ontwikkelen. Ivo Pothof, projectmanager bij Deltares: “Dit is een prachtige samenwerking met waterschappen en energiebedrijven en een goede stap in de energietransitie van Nederland.”

Bemalingstaak verduurzamen
Hetty Klavers, dijkgraaf van het deelnemende Waterschap Zuiderzeeland, is blij met de overeenkomst:  “Waterschap Zuiderzeeland streeft naar klimaatneutraliteit door energiebesparing en gebruik van duurzaam opgewekte energie als wind en zon. Wij willen hiermee actief aan de slag gezien het grote energieverbruik van onze gemalen. Dit unieke samenwerkingsproject helpt daarbij. Speerpunt van het waterschap is om samen met de omgeving te kijken naar mogelijkheden voor de korte en lange termijn om ook de bemalingstaak te verduurzamen voor de komende jaren”. STOWA-voorzitter Luc Kohsiek is eveneens opgetogen: “Door met waterschappen en kennisontwikkelaars aan de slag te gaan, kunnen we aanzienlijke stappen zetten in het onderzoek naar energiezuinigere waterschappen. STOWA gaat er voor zorgen dat alle kennis voor de waterbeheerders beschikbaar komt. Dat we hierbij samenwerken met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is natuurlijk heel mooi”.

Het onderzoeksproject wordt gefinancierd door STOWA, RVO, Deltares, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Wetterskip Fryslân, Waterschap Zuiderzeeland, Waterschap Rivierenland en Waterschap Scheldestromen, Eneco, Delta, Alliander EXE, Actility, XYLEM, Hoogheemraadschap van Rijnland en Rijkswaterstaat WVL.

Green Deal Energie

Het onderzoeksprogramma is onderdeel van de Green Deal Energie die de Unie van Waterschappen, het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en STOWA sluiten op 21 maart. Deze deal heeft als doel dat waterschappen meer energie-efficiëntie behalen en dat zij nog meer duurzame energiebronnen als wind, zon, warmte en waterkracht gaan toepassen op de eigen terreinen en processen. Dit met de bedoeling om op afzienbare termijn geheel  energieneutraal te gaan worden.

In 2011 sloot de Unie de eerste Green Deal af voor het omvormen van twaalf rioolwaterzuiveringen tot energiefabrieken en het terugwinnen van nutriënten zoals fosfaat. Eind 2014 werd een Green Deal Grondstoffen gesloten voor het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater, zoals fosfaat, cellulose en CO2. De Green Deal Energie wordt nu verbreed naar het hele watersysteem.