Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO). Van kansen naar realisatie

Terug
Datum: 9-10-2017

Nederland zal de energievoorziening anders moeten vormgeven om mee te gaan in de mondiale energietransitie naar duurzame energie. Van de huidige energievraag is ongeveer dertig procent nodig voor het verwarmen van gebouwen en ruimten. Momenteel wordt dit nog vrijwel uitsluitend verzorgd door aardgasinstallaties. Maar het kan ook met oppervlaktewater...

Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt echter dat de warmte en koude uit oppervlaktewater water een substantiële bron van duurzame warmte kan zijn als alternatief voor aardgas en bij uitstek geschikt vor verwarmen en koelen. STOWA voert samen met andere partijen (w.o Unie van waterschappen, RVO, ministerie van I&M en Rijkswaterstaat) op dit ogenblik een aantal projecten uit om de kansen van deze duurzame energiebron in kaart te brengen.

Ook is er een speciale projectpagina ingericht met nadere uitleg. Op deze pagina worden regelmatig documenten geplaatst over uiteenlopende aspecten van Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO)EO, waaronder een handreiking voor het realiseren van TEO-projecten en een portfolio met voorbeeldprojecten.