Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Agenda Water & Energie

16-11-2015, Cursus 'Waterzuivering als bron van grondstoffen en energie'

Circulaire economie, duurzaamheid, green deals, grondstoffen en energiefabrieken: er lijkt een grote verandering in het denken met betrekking tot afvalwaterstromen. Die moeten in de toekomst steeds meer als grondstof in plaats van afval worden beh... Lees verder

1-7-2015, Symposium 'Slib: eruit halen wat erin zit!'

Op 1 juli a.s. brengen we u graag op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van energie en slibverwerking en de raakvlakken met het terugwinnen van grondstoffen. Dat doen we onder het motto 'Slib!!' U kunt luisteren naar in... Lees verder

26-5-2015, STOWA-Stichting RIONED Afvalwatersymposium 2015

Op dinsdag 26 mei organiseren STOWA en Stichting RIONED voor de achtste keer het jaarlijkse Afvalwaterketensymposium. De dag geeft in een aantal presentaties een boeiend overzicht van actuele thema's, deze keer: Assetmanagement ... Lees verder

20-5-2015, Energie uit afvalwater: de koudwatervrees voorbij?

Na jaren van voorbereiding, uitvoering en monitoring wordt op 20 mei 2015 in Raalte het succesvolle Europese ‘Energie uit de waterketen-project’ INNERS afgerond. INNERS staat voor INNovative Energy Recovery Strategies in the urban wate... Lees verder

19-6-2014, Symposium 'Toiletpapier uit afvalwater, een waardevolle grondstof'

Op 19 juni 2014 organiseren de werkgroep Cellulose, BWA Water, Attero en STOWA een bijeenkomst over de mogelijkheden voor het terugwinnen en hergebruiken van toiletpapier (cellulose) uit afvalwater. Via speciale fijnzeefinstallaties kan op afvalwa... Lees verder

27-5-2014, Afvalwaterketensymposium 2014

Op dinsdag 27 mei a.s. vindt in Arnhem voor de zevende keer het jaarlijkse STOWA Afvalwaterketensymposium plaats. Dit keer wordt het samen met RIONED georganiseerd. De dag staat geheel in het teken van water, grondstoffen en samenwerking in de wat... Lees verder

3-12-2013, Nanotechnologie en microplastics: (on)opgelost probleem in de waterwereld

Bijna elke dag worden er nieuwe toepassingen gevonden voor nanotechnologie. De markt groeit razendsnel. Consumenten kopen massaal zonnebrand en vuilwerende kleding met nanodeeltjes, zoals titaanoxiden en zilverionen en tandpasta's en shampoo&#... Lees verder

21-11-2013, Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater, voor en door de praktijk

Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) en de Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW) wer­ken samen aan het verbreden van kennis over het optimaliseren van industriële (biolo­gische) afvalwater­zuive... Lees verder

15-11-2013, HIER Opgewekt

Dit jaar wordt op 15 november het grootste congres voor lokale duurzame energie gehouden in Amersfoort. Het congres staat vooral in het teken van het SER Energieakkoord. Bestuurslid Hennie Roorda zal binnen een exclusief programma voor lokale over... Lees verder

5-11-2013, International Water Week

THEMA: INTEGRATED WATER SOLUTIONS FOR A GREEN ECONOMY Lees verder

5-11-2013, AQUATECH 2013

Lees verder

31-10-2013, Energie en grondstoffen uit de afvalwaterketen (PAO)

Energiebenutting in de afvalwatersector vindt al plaats door bijvoorbeeld biogasbenutting in de slibverwerking en door warmtebenutting. Er wordt op verschillende plaatsen hard gewerkt om de kennis over energiebesparing en over het benutten van ene... Lees verder

12-10-2013, Opening nieuwbouw rwzi Garmerwolde

Opening nieuwbouw rwzi Garmerwolde De rioolwaterzuiveringsinstallatie Garmerwolde is het afgelopen jaar uitgebreid met een nieuwe parallelle Nereda zuiveringsinstallatie. Ter gelegenheid van de opening organiseren het waterschap Noorderzijl... Lees verder

10-10-2013, STOWA Platformdag Nieuwe Sanitatie

De Koepelgroep Nieuwe Sanitatie nodigt u graag uit voor de tiende STOWA platformbijeenkomst Nieuwe Sanitatie. Het thema van de dag is de rol van de landbouw bij de waterketen in het buitengebied. Tijdens de bijeenkomst besteden we aandacht aan... Lees verder

26-9-2013, TCA-bijeenkomst Role of anaerobic processes in sewage treatment

The Technical Commission Anaerobic processes (TCA) is part of “Waternetwerk”, the Dutch association for Water professionals. The objective of the TCA is to stimulate the discussion and the exchange of technical and practical knowl... Lees verder

24-9-2013, Jaarcongres Warmtenetwerk

Het jaarcongres van de stichting warmtenetwerk wordt gehouden tijdens de Energie Vakbeurs in Den Bosch. Voor meer info klik hier Lees verder

2-9-2013, European Wave and Tidal Energy Conference

Lees verder

28-5-2013, PAO-cursus Samenwerking in de afvalwaterketen

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk. Inter... Lees verder

28-5-2013, STOWA Afvalwaterketen symposium

Op 28 mei a.s. vindt in Amersfoort voor de zesde keer het jaarlijkse STOWA Afvalwaterketensymposium plaats. De dag staat geheel in het teken van energie, duurzaamheid en kostenbesparing. Zo gaan we onder meer in op de mogelijkheden van het sturen ... Lees verder

16-5-2013, Het Nationaal Water Symposium

Op donderdag 16 mei 2013, organiseert de Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW) wederom het Nationale Watersymposium in samenwerking met Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) en de Vereniging voor Energie, Milieu en... Lees verder

17-4-2013, PAO-cursus Energie en Grondstoffen uit de Afvalwaterketen

Energiebenutting in de afvalwatersector vindt al plaats door bijvoorbeeld biogasbenutting in de slibverwerking en door warmtebenutting. Er wordt op verschillende plaatsen hard gewerkt om de kennis over energiebesparing en over het benutten van energi... Lees verder

13-2-2013, Workshop subsidies Biomassa en WKK

Voorlichtingsbijeenkomst van de Projectgroep Biomassa & WKK over de steun voor duurzame stroom en warmte in de steunregeling duurzame energie SDE+ en andere (Europese) subsidies. Naast de nieuwe SDE+ 2013 regeling en certificering van warmte ... Lees verder

7-2-2013, Praktijkdag Bio-Energie

Afvalwater als bron van energie en grondstoffen. Nederland moet nog wennen aan het idee, maar de waterschappen zijn er al volop mee bezig. Op de Praktijkdag Bio-Energie, volgende maand in Amsterdam, geven we tekst en uitleg. Agentschap NL en d... Lees verder

31-1-2013, Water is Energie

Water en energie zijn de belangrijkste componenten in ons streven naar duurzaamheid. Verwacht wordt dat ook de thermische energie van water een belangrijke rol krijgt in het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2020. De thermische waar... Lees verder

30-11-2012, Najaarscongres KNW: Grondstoffen en energie

Het Najaarscongres en de ALV vinden dit jaar plaats op 30 november in Baarn. Thema is grondstoffen en energie. Key note speaker Jaqueline Cramer (directeur Utrecht Sustainability Institute en oud-minister) zal een bijdrage verzorgen over duurzaam inn... Lees verder

20-11-2012, Waterketen in balans (PAO)

Functioneert de riolering zoals u verwacht vanuit het  basisrioleringsplan (BRP)? Komen de theoretische ontwerpuitgangspunten zoals droogweerafvoer, pompovercapaciteit en het aangesloten oppervlak overeen met de werkelijkheid? Treedt rioolvreemd... Lees verder

13-11-2012, Aqua Nederland Vakbeurs Noord-Oost

Net als de Aqua Nederland Vakbeurs in Gorinchem, vindt u tijdens Aqua Nederland Vakbeurs Noord-Oost bedrijven gericht op waterbehandeling, watermanagement, pompen, meet- en regeltechniek, filters, leidingsystemen, membranen bioreactoren, watertranspo... Lees verder

7-11-2012, Alles over bodemenergie

Op 1 januari 2013 is er nieuwe wetgeving voor bodemenergie van kracht. Er gaat dan veel voor u veranderen. In deze cursus spreekt u met specialisten op het gebied van wetgeving, bodem, water en energie. Het is onmogelijk om zélf specialist te worden ... Lees verder

6-11-2012, Winst door zuinig ontwerp van leidingwaterinstallaties

In de wereld van de leidingwaterinstallatie is een revolutie gaande. Nieuwe rekenregels geven betrouwbare voorspellingen van het koud- en warmtapwaterverbruik. Hiermee zijn het ontwerp / aanleg en het gebruik veel meer in lijn met elkaar.  Dit l... Lees verder

9-10-2012, 9e Platformbijeenkomst Nieuwe Sanitatie

Lees verder

27-9-2012, Kringloopsluiting in de industrie

Jaarlijks symposium van de Technische Commissie Anaerobie over het sluit van (water)kringlopen in de industrie en hergebruik van water, grondstoffen zoals fosfaten. Voor meer informatie en aanmelding klik hier Lees verder

22-5-2012, Nieuwe sanitatiesystemen: een persectief voor de 21e eeuw?

PAO-cursus Op verschillende plaatsen in Nederland en andere Europese landen worden nieuwe sanitatieconcepten, gebaseerd op scheiding aan de bron, gedemonstreerd. Het doel van deze initiatieven is het ontwikkelen van duurzame sanitatie die voldoet aa... Lees verder

20-4-2012, Voorjaarscongres KNW: Whats (h)appening@Groningen?

Wat gebeurt er in Groningen op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling? En wat betekent dat voor de watersector? Dat kun je zien en horen tijdens het voorjaarscongres van Waternetwerk op 19 en 20 april 2012. De ontwikkelingen in Groningen zijn vo... Lees verder

29-3-2012, Mest- en slibvergisting

Op donderdag 29 maart 2012 houdt de Technische Commissie Anaërobie haar jaarlijkse onder-weg-naar-huis-bijeenkomst. Thema dit jaar is mest- en slibvergisting.  De bijeenkomst vindt plaats bij waterschap Veluwe in Apeldoorn, waar firma Host een p... Lees verder

28-3-2012, Samenwerking in de afvalwaterketen

PAO-cursus De samenwerking in de waterketen en met name in de afvalwaterketen is volop in gang. Uit diverse inventarisaties is duidelijk naar voren gekomen dat samenwerking in de stedelijke (afval)waterketen aanzienlijke operationele, organisatorisc... Lees verder

21-3-2012, Verdiep je in aardwarmte

PAO-cursusGeothermie: van idee naar realisatie Aardwarmte is een bron van duurzame energie die in Nederland een groot potentieel heeft. Inmiddels zijn er 5 projecten succesvol gerealiseerd op dieptes tussen de 1.500 en 2.200 meter, en er zijn meer da... Lees verder

20-3-2012, Aqua Nederland Vakbeurs

De datum voor de  zesde editie van de Aqua Nederland Vakbeurs en de derde editie van de Rioleringsvakdagen zijn bekend. De beurzen staan gepland op 20 t/m 22 maart 2012 in Evenementenhal Gorinchem. De Aqua Nederland Vakbeurs is gericht op de le... Lees verder

14-2-2012, Praktijkdag Bio-energie

Op dinsdag 14 februari 2012 vindt voor de zevende keer de Praktijkdag Bio-energie plaats. Het thema van dit jaar is: 'Goed Beter Bio'. De dag bestaat uit workshops, lezingen van prominente sprekers en live demonstraties. Ook is het mogelijk... Lees verder

1-12-2011, Slotconferentie Klimaat voor Ruimte programma

  Het onderzoekprogramma Klimaat voor Ruimte bestudeert de gevolgen van klimaatverandering en manieren om daarmee om te gaan, toegesneden op het ruimtegebruik, ter ondersteuning van de besluitvorming over de toekomstige inrichting van ons land.... Lees verder

30-11-2011, Nationaal Energie Forum

Tweedaagscongres op 30 november en 1 december Voor meer informatie klik hier Lees verder

22-11-2011, Topdag Energie uit Water 2011

Op 22 november 2011 organiseren het Kennis Netwerk Delta Water en de branchevereniging EWA de Topdag Energie uit Water 2011. Het centrale thema is de stap van test/prototype naar commerciële deployment van projecten, die werkelijkheid maken van het c... Lees verder

22-11-2011, Nieuwe sanitatiesystemen: een perspectief voor de 21e eeuw?

Op verschillende plaatsen in Nederland en andere Europese landen worden nieuwe sanitatieconcepten, gebaseerd op scheiding aan de bron, gedemonstreerd. Het doel van deze initiatieven is het ontwikkelen van duurzame sanitatie die voldoet aan de huidige... Lees verder

17-11-2011, Innovatieve waterfabrieken in het Hoge Noorden

De themagroep Watervoorziening van KNW organiseert een excursie naar 2 bijzondere plants, locaties waar een combinatie van innovatieve en bestaande technologieën zorgdragen voor de productie van hoogwaardig water op maat: Puurwaterfabriek in Emm... Lees verder

3-11-2011, Internationale Water Week - Water and Innovation: Water Technology

  Innovaties op het gebied van watertechnologie zijn onmisbaar bij het vinden van oplossingen voor de uitdagingen waar we tegenwoordig mee te maken hebben: klimaatverandering, verouderde infrastructuur, verstedelijking, tekort aan grondsto... Lees verder

1-11-2011, Internationale Water Week: Water Related to Sustainable Energy

  From October 29 to November 4, the city of Amsterdam will host the first International Water Week in the Netherlands (IWW). The IWW highlights integrated solutions covering the entire water cycle. One of the conferences that will be organized... Lees verder

13-10-2011, Duurzaamheid en Water

Op donderdag 13 oktober organiseert contactgroep Stedelijk Water een onder-weg-naar-huisbijeenkomst over duurzaamheid en water. Tijdens deze dag staan de thema's   duurzaamheid in de stad, duurzaamheid inrichting op het bedrijventerrein en&... Lees verder

11-10-2011, Symposium Innovative Developments in Anaerobic Processes

De Technische Commissie Anaërobie organiseert dit Symposium Innovative Developments in Anaerobic Processes. Voor meer informatie en aanmelden klik hier Lees verder

4-10-2011, Platformbijeenkomst koepelgroep nieuwe sanitatie

De Koepelgroep Ontwikkeling Nieuwe Sanitatie Systemen van STOWA nodigt u uit voor de achtste platformbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst zal met name aandacht worden besteed aan de ervaringen met de inzameling en het transport van afvalwater van vers... Lees verder

4-10-2011, Milieu Vakbeurs

Vakbeurs van 4 t/m 6 oktober 2011 op het gebied van energiebesparing, afval & recycling, afvalwater, water, lucht, bodem en geluid. Tevens komen actuele onderwerpen zoals nieuwe regelgeving, duurzaam inkopen, (brand)veiligheid, duurzame... Lees verder

29-9-2011, Warmtecongres 2011

Voor meer informatie klik hier Lees verder

7-9-2011, Seminar samen de waterketen in

Seminar ‘Samen de waterketen in!’ KWR Industrie, Afvalwater & Hergebruik (IAH)organiseert op 7 september 2011 in Nieuwegein het seminar ‘Samen de waterketen in!’. De doelstellingen van het seminar zijn: horen waar uw interesse als eindgebruiker... Lees verder

5-9-2011, European Wave and Tidal Energy Conference (EWTEC)

This year's European Wave and Tidal Energy Conference (EWTEC) will take place in Southampton on 5-9 September 2011. EWTEC is an international technical and scientific conference, respected for its commitment to maintaining high standards in the... Lees verder

9-6-2011, Energie uit afvalwater

Energie-efficiëntieverbetering, energiebesparing en productie van duurzame energieproductie zijn een uiterst belangrijk element van duurzame ontwikkeling. De behandeling van afvalwater vraagt energie (beluchting, transport, mening, slibontwatering, r... Lees verder

19-5-2011, Energieopslag in de bodem: hoe doe je dat?

Als initiatiefnemer van een koude/warmteopslagsysteem spreekt u met specialisten op het gebied van bodem, water, energie en wetgeving. Het is onmogelijk om zélf specialist te worden binnen al deze gebieden. Wel kunt u een volwaardige gesprekspartner ... Lees verder

19-5-2011, Klimaatverandering en zeespiegelstijging

Consequenties en opties voor het waterbeheer en beleid Op het gebied van klimaatverandering en water is het Deltaprogramma mometneel het belangrijkste programma in Nederland. U wordt geinformeerd over de meest recente inzichten uit dit programma en ... Lees verder

19-5-2011, Nationaal Watersymposium 2011

Lees verder

17-5-2011, Rioolwaterzuivering van de toekomst

Ook in deze tijd van een dreigend tekort aan grondstoffen heeft de (afval)watersector zich verenigd om hierbij vooral kansen te zien. Was in de eerste helft van de vorige eeuw de volksgezondheid de uitdaging (afvalwater de stad uit), kreeg in de twee... Lees verder

4-2-2011, Watermozaïek Instituutsdag Universiteit Utrecht

Onderzoekers die zijn verbonden aan het overkoepelende Centre for Wetland Ecology (CWE) van de Universiteit Utrecht presenteren tijdens deze instituutsdag van Watermozaïek de resultaten van eigen onderzoek dat van belang is voor het waterkwal... Lees verder

5-1-2011, Eerste Agenda item bij water & Energie

Een symposium over de start van de nieuwe thema sites Lees verder