Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Symposium 'Slib: eruit halen wat erin zit!'

Terug
Locatie
Contactpersoon
Cora Uijterlinde
Doelgroep
Datum
01-07-2015 tot --

Op 1 juli a.s. brengen we u graag op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van energie en slibverwerking en de raakvlakken met het terugwinnen van grondstoffen. Dat doen we onder het motto 'Slib!!' U kunt luisteren naar inleidingen door deskundigen. Diverse marktpartijen presenteren nieuw ontwikkelde slibverwerkingstechnieken en er is ruim gelegenheid om met andere deelnemers van gedachten te wisselen over dit onderwerp.

Slib is bij afvalwaterzuivering van oudsher een belangrijke bron om energie (terug) te winnen. Dit gebeurt al vrij lang via slibvergisting, waarbij biogas vrijkomt. De afgelopen jaren heeft de winning van energie weer extra aandacht gekregen. Anno 2015 worden er, mede in opdracht van STOWA, nog altijd diverse onderzoeken uitgevoerd naar veelbelovende ontwikkelingen om het winnen van energie uit zuiveringsslib te maximaliseren. Sommige zijn zelfs al toegepast op praktijkschaal. Marktpartijen hebben nieuwe concepten bedacht, zoals Turbotec, Lysotherm,Themista en Ephyra etc. Waterschappen bieden als launching customer de ruimte om deze concepten toe te passen op hun installaties.

Dit alles heeft geresulteerd in diverse nieuwe installaties waarmee de waterschappen hard op weg zijn in 2020 voor veertig procent zelfvoorzienend te zijn door eigen duurzame energieproductie. Dit is conform de afspraak die zij in 2013 met het Rijk hebben gemaakt in het SER Energieakkoord .

Op 1 juli brengen we u graag op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van energie en slibverwerking Dat doen we onder het motto slib: energie eruit halen wat erin zit! Naast presentaties is er ruimte om te netwerken onder het genot van een hapje en een drankje en zijn er diverse presentaties van bedrijven.

Posterpresentaties
Bedrijven, waterschappen en kennisinstellingen kunnen tijdens de lunch een poster presenteren. Dit symposium richt zich met de sprekers met name op het winnen van energie maar we willen iedereen nadrukkelijk uitnodigen om de posterpresentaties te gebruiken om informatie te verspreiden over gerelateerde projecten voor het winnen van grondstoffen uit slib, slibbehandeling en/of slibverwerking. Neem hiervoor uiterlijk 19 juni contact op met Ruud Schemen  06-53364530) of Cora Uijterlinde van STOWA 033-4603230).


Aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats in Kamerik bij Woerden. Komt u met het OV, dan kunt u gebruik maken van de shuttlebus die vanaf station Woerden (stationsplein Noord, bij de taxistandplaatsen) naar Kamerik rijdt. Wilt u gebruik maken van deze bus, dan dient u dit aan te geven op het aanmeldformulier. Klik HIER om u aan te melden.

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA? Meld u direct aan voor onze digitale nieuwsbrief rechtsboven op onze homepage.