Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Slotconferentie Klimaat voor Ruimte programma

Terug
Locatie
De Rijtuigenloods, Amersfoort
Contactpersoon
Doelgroep
Datum
01-12-2011 tot 01-12-2011

 

Het onderzoekprogramma Klimaat voor Ruimte bestudeert de gevolgen van klimaatverandering en manieren om daarmee om te gaan, toegesneden op het ruimtegebruik, ter ondersteuning van de besluitvorming over de toekomstige inrichting van ons land. De onderzoeksresultaten worden aangeboden aan overheden, maatschappelijke instellingen en kennisinstellingen.

Binnen het programma wordt onderzoek uitgevoerd naar de kansen van klimaatverandering voor de Nederlandse samenleving door aanpassingen in het ruimtegebruik. Hiertoe worden onder andere nieuwe regionale klimaatscenario's ontwikkeld, vindt onderzoek plaats naar landgebonden emissies en de monitoring hiervan (mitigatie), wordt een breed scala adaptatieprojecten naar aanpassing aan klimaatverandering in verschillende sectoren uitgevoerd, wordt de kennis ge├»ntegreerd over het gehele programma, worden lesprogramma's ontwikkeld en vindt brede communicatie naar en met alle doelgroepen plaats.

Na zes jaar onderzoek naar klimaatverandering gaat Klimaat voor Ruimte afronden. Ophet voormalig rangeerterrein in Amersfoort zal Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu de conferentie openen. U kunt kennis nemen van resultaten en succesvolle spin-offs en u laten inspireren door wetenschappers en beleidsmensen. Zij vertellen over de samenwerking tussen kennis en praktijk. De Rotterdamse wethouder Alexandra van Huffelen zal het Praktijkboek met cases uit het programma in ontvangst nemen. Klimaat voor Ruimte rondt af, maar onderzoek naar het klimaatbestendig maken van Nederland gaat onverminderd door. Tijdens de conferentie wordt het stokje overgedragen aan Kennis voor Klimaat.

Workshops
De reis naar Knooppunt Klimaat 2011 start met een terugblik en een fris en visionair plenair deel. Hierna kunt u overstappen naar de treinwagons met workshops. De sessies zijn interessant voor zowel wetenschappers, beleidsmakers, bestuurders als professionals. Bij het eindstation is het feest. De conferentie sluit swingend af met Biggles Bigband.

Meer informatie en aanmelden: klik hier