Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Samenwerking in de afvalwaterketen

Terug
Locatie
Contactpersoon
Doelgroep
Datum
28-03-2012 tot --

PAO-cursus

De samenwerking in de waterketen en met name in de afvalwaterketen is volop in gang. Uit diverse inventarisaties is duidelijk naar voren gekomen dat samenwerking in de stedelijke (afval)waterketen aanzienlijke operationele, organisatorische en financiële voordelen kan opleveren; ook al lopen feiten en fictie hier wel eens door elkaar en worden gouden bergen beloofd. Mede door de invoering van de Waterwet en het Bestuursakkoord Waterketen zijn de taken, verantwoordelijkheden en rollen tussen gemeente, waterschap, de provincie en het Rijk in verandering. Dit maakt het mogelijk én noodzakelijk om gewijzigde of nieuwe communicatielijnen, samenwerkingsverbanden, plannen en maatregelen te realiseren. Dit kan zowel in de organisatorische sfeer als in de harde techniek en het beheer plaatsvinden.

De formalisering van de verbreding van de afvalwaterketentaken biedt naast onzekerheden, vooral ook kansen en mogelijkheden om integraal om te gaan met water in de stad in de breedste zin van het woord. Met name de verheldering van verantwoordelijkheden en van de daarbij behorende taken zal het integrale waterbeheerdenken (relatie afvalwaterketen en watersysteem) versterken, de relatie met de burger verduidelijken en, ook niet onbelangrijk, daarmee de zichtbaarheid van de organisaties vergroten. Daarbij gaat het niet om samenwerken om het samenwerken, maar om het streven naar duurzaamheid en doelmatigheid.

Meer informatie en aanmelden via deze link.