Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater, voor en door de praktijk

Terug
Locatie
Contactpersoon
Doelgroep
Datum
21-11-2013 tot --

Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) en de Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW) wer­ken samen aan het verbreden van kennis over het optimaliseren van industriële (biolo­gische) afvalwater­zuiveringen. Op 21 november 2013 wordt alweer de derde in de reeks “Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater, voor en door de praktijk” georganiseerd, bij Sitech Services in Geleen. De bijeenkomsten op 6 oktober 2011 bij Tata Steel IJmuiden BV (het vroegere Hoogovens) en 9 februari 2012 bij Attero in Wijster zijn succesvol geweest en drukbezocht.
 

Thema
De procesvoering van industriële afvalwaterzuiveringen levert in de praktijk soms proble­men op, waardoor het geloosde effluent niet kan voldoen aan de gestelde lozingseisen voor CZV, BZV, stikstof, fosfaat, suspended solids en overige componenten. Vaak hangen deze problemen samen met (fluctuaties in) de influentsamenstelling (o.a. pH, CZV/N/P-verhou­ding) en de actief-slibkwaliteit van de zuiveringen (o.a. lichtslib, drijflagen, pinpoints, dis­per­se groei). Er is door diverse onderzoeken naar de oorzaak en oplossingen van deze problemen genoeg kennis in huis. Doordat de kennis versnipperd is en onderzoek niet breed wordt uitgevoerd vindt men het wiel steeds opnieuw uit. De themadag is dan ook bedoeld om interactief kennis uit te wisselen over praktijk­cases waarin een gekozen aanpak heeft geleid tot oplossing van de problemen.

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier