Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Internationale Water Week - Water and Innovation: Water Technology

Terug
Locatie
Contactpersoon
Doelgroep
Datum
03-11-2011 tot --

 

Innovaties op het gebied van watertechnologie zijn onmisbaar bij het vinden van oplossingen voor de uitdagingen waar we tegenwoordig mee te maken hebben: klimaatverandering, verouderde infrastructuur, verstedelijking, tekort aan grondstoffen, de economische en financiële crisis, enz.

De waterindustrie wordt nu al geconfronteerd met serieuze problemen. Bijvoorbeeld, om het tekort aan energie en andere grondstoffen op te vangen zijn efficiëntere processen en het winnen van nutriënten, water en energie uit de watercyclus noodzakelijk. Watertekorten vragen om hergebruik van huishoudelijk afvalwater voor industriële en agrarische doeleinden. De verzilting van grondwater en oppervlaktewater, in combinatie met klimaatverandering, vereisen nieuwe concepten en processen om zout en brak water te kunnen ontzilten. Klimaatverandering heeft ook een grote invloed op de stedelijke watercyclus. Overstromingen in stedelijke gebieden komen steeds vaker voor, terwijl waterkwaliteitsmanagement in stedelijke gebieden steeds complexer wordt. Producten als farmaceutisch afval, pesticiden, persoonlijke verzorgingsproducten en nanodeeltjes duiken vaker op in water, waardoor nieuwe technieken nodig zijn om ze uit het water te zuiveren.

Het is noodzakelijk om innovaties in kaart te brengen die aan deze gehele watercyclus een bijdrage leveren en die de economie, prestaties, duurzaamheid en transparantie naar de klant toe helpen verbeteren. De IWW streeft naar hetzelfde doel: geintegreerde oplossingen! 

De toepassing van membraantechnologie, biotechnologie, nanotechnologie, sensortechnologie en ICT lijken een aantrekkelijke optie te zijn om baanbrekende innovaties in de watertechnologie te realiseren en oplossingen te bieden voor de uitdagingen van de toekomst.
 

Onderwerpen
De kern van de conferentie is het gebruik van nieuwe technologieën, die leiden tot robuuste en betrouwbare systemen die een antwoord bieden op de problemen van vandaag en morgen. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn: 

  • Toepassingen van innovatieve membraantechnologie in watertechnologie
  • Toepassing van nanotechnologie in watertechnologie
  • Toepassing van innovatieve biotechnologie in watertechnologie
  • Het gebruik van ICT in watertechnologie
  • Sensortechnologie in waterbehandeling en waterdistributie
  • Nieuwe technieken voor opkomende vervuilingen zoals medicijnen en pesticiden

Voor meer informatie en aanmelding zie leaflet of klik hier.