Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Energie en grondstoffen uit de afvalwaterketen (PAO)

Terug
Locatie
Contactpersoon
Doelgroep
Datum
31-10-2013 tot --

Energiebenutting in de afvalwatersector vindt al plaats door bijvoorbeeld biogasbenutting in de slibverwerking en door warmtebenutting. Er wordt op verschillende plaatsen hard gewerkt om de kennis over energiebesparing en over het benutten van energie uit afvalwater te ontwikkelen, te stimuleren te delen én toe te passen. Tijdens deze cursus worden diverse aspecten betreffende de besparing en benutting van deze vorm van duurzame energie belicht en leert u hoe u kunt beoordelen welke mogelijkheden nu en in de toekomst haalbaar zijn voor uw organisatie. Op dit moment staat terugwinning van grondstoffen vanuit afvalwater en slib sterk in de aandacht, waarbij de meeste aandacht uitgaat naar fosfaat, maar ook stikstof, kalium, organisch materiaal en bioplastics zijn potentiële winbare producten uit de slibfractie. Met de huidige (best beschikbare) technieken en op basis van marktverkenningen is fosforterugwinning de enige relevante en vraagbare grondstof om vanuit de slibfractie terug te winnen.

Voor meer informatie klik hier