Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Waterketen en watersysteem: bronnen van energie

De waterketen en het watersysteem zijn niet alleen energiegebruikers. Het zijn ook potentiële energiebronnen. De hoeveelheid energie om de waterketen te laten functioneren is zelfs vele malen kleiner dan de energie die in potentie in de waterketen aanwezig is. Bijvoorbeeld in de vorm van warmte of organisch materiaal.

Bij energie en water zijn vier vormen te onderscheiden:

Kinetische energie: energie die vrijkomt in de vorm van elektriciteit door gebruik te maken van stroming en verval en zoet-zout gradiënten. De mogelijkheden in Nederland voor deze vorm van energie worden steeds beter in beeld gebracht door o.a. studies naar Blue Energy Centrales.

Operationele energie: de energie die nodig is voor het bereiden en distribueren van drinkwater, voor het inzamelen, transporteren en behandelen van afvalwater en voor het aansturen van polder- en boezemgemalen, stuwen en sluizen.

Thermische energie: de energie die aan (drink)water wordt toegevoegd om het te verwarmen (bad, douche), of die van nature in het grond- en oppervlaktewater aanwezig is (warmtewinning uit grond- en oppervlaktewater), of juist afwezig (koudewinning uit oppervlaktewater).

Chemische energie: energie die vrijkomt bij het vergisten en omzetten van organische stoffen tot bijvoorbeeld biogas. Denk hierbij aan zuiveringsslib, maar ook aan natte biomassa (kroos), oever- en bermmaaisel.