Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Water & Energie

De wereldvoorraad fossiele, niet-herwinbare energie raakt uitgeput. Terugwinning van energie en energiebesparing worden steeds belangrijker. Ook in de waterketen en het watersysteem zijn er mogelijkheden. STOWA en andere partijen onderzoeken in tal van projecten de mogelijkheden van waterschappen voor energie-efficiency en energie(terug)winning. Op de themasite Water en Energie vindt u meer informatie over deze projecten en over de achtergronden ervan.

borderbottom

Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO). Van kansen naar realisatie

9-10-2017

Nederland zal de energievoorziening anders moeten vormgeven om mee te gaan in de mondiale energietransitie naar duurzame energie. Van de huidige energievraag is ongeveer dertig procent nodig voor het verwarmen van gebouwen en ruimten. Momenteel wordt dit nog vrijwel uitsluitend verzorgd door aardgasinstallaties. Maar het kan ook met oppervlaktewater...

Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt echter dat de warmte en koude uit oppervlaktewater water een substantiële bron van duurzame warmte kan zijn als alternatief voor aardgas en bij uitstek geschikt vor verwarmen en koelen. STOWA voert samen met andere partijen (w.o Unie van waterschappen, RVO, ministerie van I&M en Rijkswaterstaat) op dit ogenblik een aantal projecten uit om de kansen van deze duurzame energiebron in kaart te brengen.

Ook is er een speciale projectpagina ingericht met nadere uitleg. Op deze pagina worden regelmatig documenten geplaatst over uiteenlopende aspecten van Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO)EO, waaronder een handreiking voor het realiseren van TEO-projecten en een portfolio met voorbeeldprojecten.

Laatste nieuws

Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO). Van kansen naar realisatie

9-10-2017 Nederland zal de energievoorziening anders moeten vormgeven om mee te gaan in de mondiale energietransitie naar duurzame e...

Waterschappen zoeken naar energie uit zon, wind én water om energieambities waar te maken

12-6-2017 De Nederlandse waterschappen hebben de ambitie om in 2050 energiezelfvoorzienend te zijn. Daarvoor zijn ze druk op zoek na...

Ambitieuze plannen Nationaal Consortium Zon op Water: 2000 hectare drijvende zonnecentrales in Nederland in 2023

1-2-2017 Op 10 januari 2017 vond de officiële startbijeenkomst plaats van het Nationaal Consortium 'Zon op Water'. Dit...

Publicatie

Minder hard Meer profijt