Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Water & Energie

De wereldvoorraad fossiele, niet-herwinbare energie raakt uitgeput. Terugwinning van energie en energiebesparing worden steeds belangrijker. Ook in de waterketen en het watersysteem zijn er mogelijkheden. STOWA en andere partijen onderzoeken in tal van projecten de mogelijkheden van waterschappen voor energie-efficiency en energie(terug)winning. Op de themasite Water en Energie vindt u meer informatie over deze projecten en over de achtergronden ervan.

borderbottom

Handreiking Thermische energie uit oppervlaktewater verschenen

30-10-2017

Onlangs bracht STOWA de handreiking Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) uit. De handreiking helpt waterbeheerders, gemeenten, eigenaren van gebouwen en energieleveranciers bij de stappen die zij moeten nemen om projecten te realiseren waar voor het verwarmen dan wel koelen van woningen, gebouwen of ruimtes thermische energie wordt gebruikt die wordt gewonnen uit oppervlaktewater.

>Download de handreiking

De energietransitie is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen voor de komende jaren. Eén van de lastigste opgaven is de klimaatbeheersing van de gebouwde omgeving zonder aardgas. Thermische energie uit oppervlaktewater is in een aantal situaties een aantrekkelijk, maar nog weinig bekend alternatief voor aardgas. Voordelen zijn het nagenoeg ontbreken van overlast voor de omgeving en de betrouwbaarheid van de bron.

De handreiking Thermische energie uit oppervlaktewater geeft weer hoe deze duurzame energiebron in de praktijk gebruikt kan worden en waar de kansen liggen. Het geeft een goed overzicht van de stappen die genomen moeten worden in het proces. Ook geeft het detailinformatie om concrete projecten te realiseren. De handreiking behandelt alle technische, financiële, organisatorische en juridische aspecten met betrekking tot projecten. Ook gaat het in op de noodzakelijke samenwerking tussen gemeenten, waterbeheerders, gebouweigenaren, energieleveranciers en andere betrokken partijen om projecten te laten slagen.

Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO). Van kansen naar realisatie

9-10-2017

Nederland zal de energievoorziening anders moeten vormgeven om mee te gaan in de mondiale energietransitie naar duurzame energie. Van de huidige energievraag is ongeveer dertig procent nodig voor het verwarmen van gebouwen en ruimten. Momenteel wordt dit nog vrijwel uitsluitend verzorgd door aardgasinstallaties. Maar het kan ook met oppervlaktewater...

Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt echter dat de warmte en koude uit oppervlaktewater water een substantiële bron van duurzame warmte kan zijn als alternatief voor aardgas en bij uitstek geschikt vor verwarmen en koelen. STOWA voert samen met andere partijen (w.o Unie van waterschappen, RVO, ministerie van I&M en Rijkswaterstaat) op dit ogenblik een aantal projecten uit om de kansen van deze duurzame energiebron in kaart te brengen.

Ook is er een speciale projectpagina ingericht met nadere uitleg. Op deze pagina worden regelmatig documenten geplaatst over uiteenlopende aspecten van Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO)EO, waaronder een handreiking voor het realiseren van TEO-projecten en een portfolio met voorbeeldprojecten.

Laatste nieuws

Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO). Van kansen naar realisatie

9-10-2017 Nederland zal de energievoorziening anders moeten vormgeven om mee te gaan in de mondiale energietransitie naar duurzame e...

Publicatie

Minder hard Meer profijt